13.7.2019 - Vzkaz od vedoucího OORM OSH Vyškov pro vedoucí kolektivů MH:

Vážení kolegové vedoucí mladých hasičů, na soutěži MH v Topolanech byl vyhlášením výsledků ligy MH ukončen 12.ročník Vyškovského Soptíka. Odborná rada mládeže bude v měsíci srpnu hodnotit uplynulý ročník a připravovat pravidla pro VS ročníku 2019 - 2020.  Dovoluji si vás požádat o  připomínky a náměty které by se podle vás mohli v příštím ročníku v pravidlech VS uplatnit. Uvítáme i vaše názory na organizaci okresních kol Plamen a dorostu.

 

Dále žádám sbory které mají zájem pořádat soutěž MH zařazenou do Vyškovského Soptíka 2019 - 2020  o vyplnění a zaslání žádosti (viz. příloha) také na adresu oorm.vyskov@seznam.cz  a to do 31.8.2019 ! Prosím sbory aby v žádostech uváděli i náhradní termíny aby bylo možné sestavit kalendář  soutěží okresu Vyškov kde je nutné skloubit termíny soutěží Vyškovského Soptíka , Velké ceny okresu Vyškov i postupových soutěží (Plamen, Dorost , PS).

 

Celkové výsledky Vyškovkého Soptíka  2018-2019 najdete na stránkách https://oorm-vyskov.webnode.cz/.  Pokud se vaše družstvo v kat. družstev ml. nebo st. žáků umístilo v celkovém pořadí za 10.místem a v Topolanech jste nedostali diplom můžete si o něj napsat na tento mail.

 

13.7.2019 - Žádost o zařazení soutěže MH do seriálu soutěží Vyškovský Soptík 2019/2020

 

25.6.2019 - Aktualizované výsledky VS 2018/2019.

 

19.6.2019 - Aktualizovány výsledky Vyškovského soptíka, přidána pozvánka na soutěž do Topolan.

 

2.6.2019 - Pozvánka na soutěž do Milešovic.

 

2.6.2019 - Přidány výsledky z Dražovic, výsledky ŠPD z Pustiměře a aktualizovány celkové výsledky družstev.

 

28.5.2019 - Přidána část výsledků z Pustiměře (POŘADATEL ZATÍM NEDODAL) a kompletní výsledky z Hlubočan. Aktualizováno průběžné pořadí jednotlivců. NOVÁ POZVÁNKA NA SOUTĚŽ DO MORKOVIC.

 

19.5.2019 - Přidány výsledky z Lulče. Přidány pozvánky na soutěže do Dražovic a Hlubočan. Přidány z okresního kola hry PLAMEN.

 

12.5.2019 - Přidány výsledky z Mor. Málkovic, přidána pozvánka na soutěž do Pustiměře a OZ okresního kola dorostu 2019.

 

5.5.2019 - Přidány výsledky PÚ z Kroužku. Přidána pozvánka na soutěž do Lulče. Přidáno OZ jarního kola hry PLAMEN.

 

30.4.2019 - Přidány výsledky ze soutěže v Ivanovicích. Přidána pozvánka na soutěž do M.Málkovic.

 

20.4.2019 - Přidány výsledky okresního kola soutěže POOD. Na tomto odkazu jsou k nahlédnutí vítězná díla. Přidány výsledky z Pístovic a aktualizováno průběžné pořadí VS 2018/2019.

 

15.4.2019 - Přidána pozvánka na soutěž do Morkovic.

 

10.4.2019 - Přidány pozvánky na soutěže do Ivanovic a Kroužku.

 

7.4.2019 - Přidána pozvánka na ZPV do Pístovic, přidána pozvánka na netradiční soutěž do Hostěrádek - Rešova. Přidány průběžné výsledky VS 2018/2019.

 

2.3.2019 - Výzva pro SDH, kteří by uvažovali nad pořádáním podzimní části hry PLAMEN (ZPV a štafeta požárních dvojic), aby se přihlásili o bližší informace na emailu: oorm.vyskov@seznam.cz. TERMÍN soutěže 12.10.2019.

 

2.3.2019 - Přidány výsledky z posledního kola UOL v Brně - Bosonohách. Přidán kalendář soutěží Vyškovského Soptíka na jarní část sezonoy 2018/2019.  Přidán zápis z jednání OORM ze dne 28.2.2019. 

 

27.1.2019 - ZDE najdete bližší informace k letošnímu ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí, která není pouze pro hasiče, ale mohou se zúčastnit i školy a další organizace pracující s mládeží.

        - PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN VYHODNOCENÍ PRO OKRESNÍ KOLO POOD 2019 BUDE V POLOVINĚ BŘEZNA 2019.

 

27.1.2019 - Přidány výsledky z 4. soutěže UOL ve Starém Lískovci.

 

13.1.2019 - Přidány výsledky z 3. soutěže UOL v Dražovicích.

 

25.11.2018 - Přidány výsledky z Hrušovan u Brna.

 

19.11.2018 - Přidán soupis soutěží zařazeých do VS na rok 2018/2019. Přidány výsledky z uzlovačky v Drnovicích.

 

25.10.2018 - Přidány výsledky z Hlubočan ( PLAMEN , Dorost). Přidány pozvánky na uzlovačky do Drnovic a Hrušovan u Brna.

 

2.10.2018 - Aktualizován seznam rozhodčích MH.

 

17.9.2018 - Aktualizovány všechny podstránky. Přidány OZ ke školení vedoucích a instruktorů MH, OZ k ZPV, výsledky ze soutěže z Vyškova. Přidány pravidla VS a přípravky na ročních 2018/2019.

 

4.9.2018 - Informace pro dorost k ZPV. Věková tabulka pro hru PLAMEN. Upozorňujeme vedoucí mládeže, že pro kategorii přípravka bude platit stejně jako vloni posun věkového limitu o rok. Více informací v pravidle VS na rok 2018/2018, které budou schváleny VV OSH Vyškov v nejbližší době.

 

31.8.2018 - Přidán zápis z jednání OORM.

 

23.8.2018 - SDH, které mají zájem pořádat soutěž MH zařazenou do Vyškovského Soptíka 2018 - 2019  prosíme o vyplnění a zaslání žádosti na adresu oorm.vyskov@seznam.cz  a to do 31.8.2018 !!! V žádosti uvádějte i náhradní termíny, aby bylo možné sestavit kalendář  soutěží okresu Vyškov, kde je nutné skloubit termíny soutěží Vyškovského Soptíka, Velké ceny okresu Vyškov i postupových soutěží (Plamen, Dorost , PS).

 

8.8.2018 - Přidána pozvánka na noční soutěž do Pustiměře.

 

28.6.2018 - Přidána pozvánka na noční soutěž do Hostěrádek-Rešova.

 

25.6.2018 - Přidány výsledky z Drnovic a celkové výsledky Vyškovského Soptíka 2017/2018.

 

19.6.2018 - Přidán výsledky z Topolan.

 

5.6.2018 - Přidáni postupující na Krajské kolo Dorostu, přidána pozvánka na soutěž MH do Topolany a Drnovic, přidány výsledky z Dražovic.

 

28.5.2018 - Přidány výsledky z Pustiměře a Hlubočan.

 

26.5.2018 - Přidány průběžné výsledky VS v soutěži jednotlivců. Vložena pozvánka na soutěž MH do Březiny (okres Brno-venkov). Přidáno OZ okresní kola dorostu 2018.

 

20.5. 2018 - Přidány výsledky z Lulče a aktualizovány celkové vysledky VS 2017/2018. Přidána pozvánka na soutěž do Dražovic.

 

19.5.2018 - Přidány výsledky z okresního kola. Přidány pozvánky na soutěže do Hlubočan a do Pustiměře.

 

10.5.2018 - Přidány výsledky ze soutěží v Kroužku a Velešovicích.

 

29.4.2018 - Přidány výsledky z Ivanovic a dodatek č.5 ke směrnicím dorostu.

 

9.4.2018 - Přidány výsledky z Pístovic a aktualizovány průběžné výsledky VS.

 

4.4.2018 - Aktualizovány průběžné výsledky VS, přidán  zápis z rady OORM , přidán odkaz na výsledky okresního kola POOD.

 

5.3.2018 - Přidány výsledky ze soutěže v Brně-Bosonohách a celkové výsledky UOL ročníku 2017/2018.

 

18.2.2018 - Přidány výsledky z uzlovačky v Hostěrádkách-Rešově.

 

6.2.2018 - Přidán kalendář soutěží MH na sezonu 2017/2018

 

28.1.2018 - Přidány výsledky uzlovačky z Brna a aktualizovány průběžné výsledky UOL po třech závodech.

 

25.11.2017 - Přidány výsledky ze závodu UOL v Hrušovanech u Brna, aktualizovány průběžné výsledky.

 

12.11.2017 - Přidány výsledky z prvního závodu UOL v Drnovicích.

 

31.10.2017 - Přidána prezentace pro posuzování uzlů na uzlové open lize.

 

14.10.2017 - Výsledky z podzimní části okresního kola konaného v Hlubočanech - PLAMEN - DOROST.

 

7.10.2017 - Přihláška na OK hry PLAMEN/dorostu a aktualizovaný seznam proškolených rozhodčích.

 

19.9.2017 - Přidány výsledky ze soutěže ve Vyškově.

 

19.9.2017 - Přidán seznam proškolených vedoucích MH, přidáno OZ podzimní části okresního kola hry PLAMEN, přidána pozvánka na školení vedoucích mládeže.

 

15.9.2017 - Přidána aktuální soupiska na soutěže Vyškovského Soptíka, zároveň aktualizována pravidla VS na sezonu 2017/2018.

 

20.8.2017 - Přídán zápis z jednání komise OORM.

 

2.7.2017 - OORM prosí vedoucí MH o připomínky a náměty, které by se podle vás mohli v příštím ročníku VS uplatnit v pravidlech. Tyto návrhy zasílejte prosím na oorm.vyskov@seznam.cz  do 31.7.2017. Přidána přihláška pro pořadatele soutěží do dalšího ročníku VS. Přidána pozvánka na noční soutěž do Hostěrádek-Rešova.

 

25.6.2017 - Přidány výsledky z Topolan a celkové výsledky Vyškovského Soptíka 2016/2017.

 

19.6.2017 - Přidány výsledky z Milešovic. Aktualizovány tabulky s celkovým pořadím. Družstvo Drnovice 1, které reprezentovalo okres Vyškov na krajském kole hry PLAMEN bylo v kategorii starší žáci ohodnoceno za soutěž v Milešovicích dle pravidel VS, tzn. průměrem bodů ze soutěží VS.

 

14.6.2017 - Přidány pozvánky na soutěže do Milešovic a Topolan. Aktualizovány výsledky VS - bodové odpočty za neúčast na OK hry PLAMEN budou provedeny po započítání výsledků v Milešovic - tzn. v neděli 18.6. 

 

1.6.2017 - Pozvánka do Velešovic.

 

31.5.2017 - Přidány výsledky z Pustiměře.

 

24.5.2017 - Přidána pozvánka do Dražovic. Výsledky okresního kola soutěže POOD 2017 ke stažení zde. Fotogalerie zde.

 

20.5.2017 - Výsledky z okresního kola.

 

16.5.2017 - Výsledky PÚ z Hlubočan.

 

8.5.2017 - Výsledkový servis z Kroužku. Přidány pozvánky na soutěže v Hlubočanech a Pustiměře.

 

1.5.2017 - Výsledkový servis z Ivanovic.

 

21.4.2017 - Upraven kalendář soutěží MH (soutěž v Lulči zrušena, změna termínu soutěže v Hlubočanech).

Informace pro vedoucí MH

- od letošního ročníku Vyškovského Sopítka budou používány nové startovní lístky. Cílem této změny je usnadnění práce vedoucím družstev. Startovní lístky si mohou vedoucí v elektronické podobě předvyplnit a na soutěži jen doplnit. Soutěžící, který bude členem družstva pro danou disciplínu bude označen křížkem (1. disciplína PÚ). Možnost získání a vyplnění st. lístku přímo na soutěži zůstává

- upozorňujeme vedoucí že i v letošním roce bude třeba vést evidenci sportovců, proto doporučujeme zaznamenávat si účast vašich členů na všech soutěžích 

- OORM byl upřesněn způsob hodnocení 1.okruhu "Plnění celoroční činnosti" při OK hry Plamen: 

        - při hodnocení 1. okruhu - volnočasové aktivity bude uznána i kombinace bodů nabídnutých směrnicemi např. : 1x jednodenní výlet + 1x beseda + 1x výstava.

 

16.4.2017 - Přidány výsledky ze ZPV v Pístovicích.

 

15.4.2017 - Přidána pozvánka na soutěž do Ivanovic na Hané.

 

23.3.2017 - Pozvánka na soutěž MH do Kroužku.

 

19.3.2017 - Přidány průběžné výsledky VS ročník 2016/2017 po dvou závodech.

 

2.3.2017 - Přídán kalendář sout ěží Vyškovského Soptíka ročník 2016/2017.

 

28.2.2017 - Přídány výsledky z posledních uzlovacích závodů v Bosonohách a celkové výsledky ročníku 2016/2017.

 

13.2.2017 - Přidány výsledky z 4 kola uzlovacích závodu v Hostěrádkách-Rešově.

 

3.1.2017 - Přidána pozvánka na soutěž v uzlování do Hostěrádek-Rešova.

 

27.12.2016 - Aktualizována sekce Zápisy z porad. Přidán odkaz na propozice soutěže POOD 2017.

 

29.11.2016 - Program na testování rozhodčích mládeže ke stažení zde. Program na testování vedoucích mládeže ke stažení zde.

 

29.11.2016 - Předběžně: 18. - 19. 3. 2017 bude v Kyjově na stadioně soustředění dorostenců. Za okres bude vysláno cca 7 zástupců (cena za jednotlivce 500 - 1000,-), zájemci nechť se hlásí na mail: oorm.vyskov@seznam.cz .

 

 

26.11.2016 - Přidány výsledky z uzlovacích závodů v Hrušovanech u Brna.

 

12.11.2016 - Přidány výsledky z uzlovacích závodů v Drnovicích.

 

8.11.2016 -  Pozvánka na soutěž v uzlování, která se koná 26.11. v Hrušovanech u Brna.

 

20.10.2016 - Pozvánka na soustředění dorostu, které se koná ve Vyškově na atletické rovince 28.-29.10.2016.

 

17.10.2016 - přidány výsledky z podzimní části okresního kola hry PLAMEN a dorostu.

 

6.10.2016 - JE TŘEBA, ABY MĚLA VŠECHNY DRUŽSTVA, KTERÁ JEDOU NA OKRESNÍ KOLO DO KOZLAN, VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU. PLATÍ I PRO DOROSTENCE A JEDNOTLIVCE. Samozřejmě půjde vyplnit i na místě....

 

3.10.2016 - Přidán neoficiální kalendář VS 2016/2017. Aktualizována sekce Hra Plamen, hra Dorost.

 

11.8.2016 - Přidán zápis z jednání OORM.

 

6.7.2016 - Přidána pozvánka na noční soutěž v Hostěrádkách - Rešově.

 

3.7.2016 - Přídáno konečné pořadí Vyškovského Soptíka 2015/2016. A výsledky z Topolan.

 

21.6.2016 - Zde jsou k nahlédnutí nové směrnice hry PLAMEN.

 

21.6.2016 - Přidány výsledky ze soutěží v Dražovicích a Křenovicích. Aktualizovány průběžné výsledky VS a průběžné pořadí v běhu na 60 m s překážkami.

 

14.6.2016 - Přidány výsledky ze soutěže v Milešovicích. Aktualizovány průběžné výsledky VS, PŘIDÁNA TABULKA S BODOVÝMI ODEČTY ZA NEÚČAST NA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH OKRESNÍHO KOLA HRY PLAMEN.

 

8.6.2016 - Přidány výsledky ze soutěží v Pustiměři a Hlubočanech. A aktualizovány průběžné celkové výsledky pořadí družstev a jednotlivců.

 

7.6.2016 - Přidány výsledky z okresního kola Dorostu. Přidány pozvánky na soutěže Vyškovského Soptíka. Výsledky ze soutěže v Pustiměři pořadatel zatím nedodal - kvůli tomu nejsou zveřejněny ani výsledky z Hlubočan.

 

22.5.2016 - Přídány výsledky z okresního kola hry PLAMEN, které se dnes konalo v Radslavicích.

 

12.5.2016 - Přidány výsledky z Velešovic. Aktualizovány průběžné výsledky VS. 

 

11.5.2016 - Přidána pozvánka na soutěž do Pustiměře.

 

8.5.2016 - Vloženy výsledky ze soutěže v Kroužku. Přidány průběžné celkové výsledky všech tří kategorií.

 

3.5.2016 - Vloženy výsledky ze soutěže v Ivanovicích na Hané.

 

28.4.2016 - Přídána pozvánka na soutěž do Velešovic.

 

27. 4. 2016 - POZOR ZMĚNA!!!! Soutěž v Lulči se v letošním roce konat nebude. V sekci Vyškovský Soptík - kalendář soutěží naleznete aktuální soupis soutěží.

 

20.4.2016 - Došlo ke změně v kalendáři soutěží (okresní kolo Dorostu a soutěž MH v Hlubočanech). Dále přidána OZ okresních kol hry PLAMEN a Dorost. PRO VŠECHNY POŘADATELE SOUTĚŽÍ VYŠKOVSKÉHO SOPTÍKA - V ÚTERÝ 26.4.2016 V 18:00 SE KONÁ ŠKOLENÍ OBSLUHY ČASOMÍRY. ZA KAŽDÝ POŘÁDAJÍCÍ SBOR ZÚČASTNÍ 1 ZÁSTUPCI (maximálně 2 lidé za SDH).

 

19.4.2016 - Přídány výsledky ze ZPV v Pístovicích.

 

10.4.2016 - Vložena aktuální verze kalendáře soutěží na rok 2016, přidána pozvánka na soutěže MH do Kroužku a Ivanovic.

 

10.4.2016 - Na zmíněném odkaze najdete fotogalerii z finále Uzlové open ligy ročníku 2015/2016

                 mhvyskov.rajce.idnes.cz/Super_finale_uzlove_OPEN_LIGY_-_Kovalovice_2016

 

2.4.2016 - Na zmíněném odkaze jsou postupující díla v POOD 2016 

                                 mhvyskov.rajce.idnes.cz/POOD_2016_okresni_kolo/

 

21.3.2016 - Aktualizovány zápisy z porad OORM, pozvánka na ZPV do Pístovic.

 

15.3.2016 - Vloženy výsledky z 5. kola UOL, které se konalo v Brně - Bosonohách. Zároveň vloženo konečné pořadí OUL ročníku 2015/2016 kat. mladší a starší žáci.

 

10.10.2015 - Vloženy výsledky z podzimní části okresního kolo hry PLAMEN a hry Dorost.

 

4.10. 2015 - Celé stránky byly aktualizovány - smazány neaktuální dokumenty, výsledky VS přesunuty do sekce archiv.

 

30.9.2015 - Byla aktualizována sekce HRA PLAMEN, sekce Vyškovský Soptík a přidán dodatek k OZ podzimní části okresního kola hry PLAMEN.

 

23.9.2015 - Přidána pozvánka na podzimní část okresního kola hry PLAMEN, přidána pozvánka na školení vedoucích a rozhodčích mládeže.

 

31.8.2015 - Přidána přihláška pro pořadatele, kteří chtějí pořádat soutěž MH zařazenou do Vyškovského Soptíka ročník 2015/2016.                                                                                    JE NUTNÉ PŘIHLÁŠKU ODESLAT NA MAIL OORM OSH VYŠKOV NEJPOZDĚJI DO 31.SRPNA 2015.

 


 


Kontakt

Okresní odborná rada mládeže OSH Vyškov


NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:

 

 


Počet návštěv: