Seznam proškolených osob na instalaci časomíry ke stažení zde